Jūs esate: Pradžia » Jaunimui » Valstybės pažinimo centro edukacinės programos

Valstybės pažinimo centro edukacinės programos

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Apie muziejų

Valstybės pažinimo centras – 2016 m. kovo 10 d. duris atvėrusi moderni edukacinė erdvė. Nuolatinėje Centro ekspozicijoje siekiama atsakyti į klausimus, kaip veikia demokratiška valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali dalyvauti valstybės kūrime ir valdyme, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas. Nuolatinę Centro ekspoziciją papildo periodiškai atnaujinamos teminės parodos, supažindinančios su svarbiausiais valstybingumo simboliais ar įvykiais. Valstybės pažinimo centre pristatoma informacija kuriama drauge su lankytojais: šiuolaikinių technologijų pagalba kiekvienas kviečiamas kurti asmeninį santykį su pateikiama medžiaga ir dalintis nuomone, ekspozicijų erdves paverčiant diskusijų forumu.

 

Edukacija

Atraskite muziejų kaip įkvepiančią erdvę, kur susitinka ir susipažįsta edukacinių užsiėmimų dalyviai, jų koordinatoriai, parodų kuratoriai, mokslininkai, menininkai ir kiti. Valstybės pažinimo centre nuolat įgyvendinama interaktyvi edukacinė programa. Organizuojamos apžvalginės ir teminės ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, paskaitos, renginiai, mokytojai kviečiami savarankiškai vesti pamokas, naudojantis paruošta metodine medžiaga. Dominančią apsilankymo formą čia atras mokytojai su mokiniais, tėvai su vaikais, suaugusiųjų grupės.

Edukaciniais užsiėmimais siekiama ugdyti lankytojų pilietiškumą, skatinti naujai pažvelgti į socialinius ir politinius reiškinius. Lavinami pastabumo, problemų analizės, vertinimo, sprendimo, kolektyvinio darbo įgūdžiai. Užsiėmimai rengiami atsižvelgiant į ekspozicijos turinį bei lankytojų pageidavimus. 

Nuo antradienio iki penktadienio pažintinės ekskursijos bei edukaciniai užsiėmimai grupėms organizuojami penkis kartus per dieną: 9 val., 10:30 val., 12 val., 13:30 val. bei 14:30 val. Trukmė – iki 2 val. Pažintinės ekskursijos vedamos ir anglų kalba. 

Platesnė informacija apie edukacijas: Pažink valstybę!

 

 

EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI:

Atrask simbolio prasmę!

Užsiėmimas skirtas: ikimokyklinės ir pirmos klasės mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankomos visos ekspozicijos dalys 

Viešojoje erdvėje nuolat matome gausybę įvairių simbolių – valstybės, miestai, institucijos ar net giminės… turi vėliavas ir herbus! Ką reiškia juose naudojamos spalvos ir vaizdai? Kodėl vėliavoms ir herbams rodoma pagarba? Atsakymų į šiuos klausimus užsiėmimo dalyviai ieškos piešdami, klijuodami, spalvindami ir taip įsitraukdami į kūrybos kupiną mokymosi procesą.
Raktiniai žodžiai: simbolis, vėliava, herbas, trispalvė, Vytis.

Diena su Prezidentu

Užsiėmimas skirtas: 1–4 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankomos visos ekspozicijos dalys

Lengvai, įtraukiančiai ir įdomiai. Atlikdami žaismingas užduotis, mokiniai prisimins kiekvienam svarbius Lietuvos istorijos įvykius ir tyrinės Lietuvos Prezidentų darbą. Kodėl Lietuvai vadovauja būtent Prezidentas? Ką jis veikia darbo dienomis ir kuo užsiima laisvalaikiu? Kokias dovanas Lietuvai yra padovanoję kitų šalių atstovai ir kodėl priimta jomis keistis? Atsakymų į šiuos klausimus mokiniai ieškos remdamiesi tiek ekspozicijos informacija, tiek asmenine patirtimi.
Raktiniai žodžiaiPrezidentas, valstybiniai apdovanojimai, oficialios dovanos, LR Konstitucija.

Aš – pilietis 

Užsiėmimas skirtas: 3–4 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankoma ekspozicijos dalis: Laisvė dalyvauti, Laisvė pažinti ir būti savimi

Kuo skiriasi valstybės gyventojas ir pilietis? Atsakymai į šiuos klausimus gali tapti pamatu, suvokiant savo vaidmens valstybėje svarbą. Ne visame pasaulyje pilietybė įgyjama vienodai. Ar aš esu pilietis? Jei taip, kaip juo tapau? Ar galiu pakeisti arba netekti pilietybės? Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai susipažins su pagrindiniais pilietybės įgijimo būdais, taikomais Lietuvoje ir pasaulyje.
Raktiniai žodžiai: valstybė, gyventojas, pilietis, pilietybė, žemės teisė, kraujo teisė.

Atrask Lietuvą!

Užsiėmimas skirtas5–8 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankomos visos ekspozicijos dalys

Kaip gerai pažįstate valstybę, kurioje gyvenate? Nors visos valstybės pasižymi tam tikrais požymiais – aiškiai apibrėžta teritorija, joje įsikūrusiais gyventojais ir kita – Lietuva neabejotinai turi ir savitų bruožų, leidžiančių išsiskirti iš kitų valstybių tarpo. Edukacinio užsiėmimo metu, dirbdami komandose, mokiniai tyrinės ekspozicijos turinį bei susipažins su iškiliausiomis Lietuvos asmenybėmis, biudžeto sandara, tarptautinio bendradarbiavimo ypatumais. Netikėta informacija ir orientacinio žaidimo pobūdžio užsiėmimas neleis nuobodžiauti nei vienam!
Raktiniai žodžiai: pilietis, valstybė, biudžetas, Prezidentas, tarptautinis bendradarbiavimas.

Ką gali pilietis? 

Užsiėmimas skirtas5–8 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankoma ekspozicijos dalis: Laisvė dalyvautiLaisvė susitarti

Nuo pat gimimo mūsų teises ir pareigas apibrėžia įstatymai, siekdami išspręsti kilusias problemas kreipiamės į valdžios institucijas, valstybės vykdoma politika skatina ar sulaiko mus nuo tam tikrų veiksmų. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai gilinsis į pagrindines demokratinei valstybei būdingas sąvokas ir taikys jas, spręsdami problemines situacijas. Suteikiant reikalingą informaciją, keliant jaunimui aktualius klausimus, diskutuojant apie juos, bus skatinamas kritinis mąstymas ir savarankiškas sprendimų priėmimas.
Raktiniai žodžiai: pilietis, pilietiškumas, piliečio teisės ir pareigos, demokratija, LR Konstitucija.

Kalbinis iššūkis: kaip šnekame lietuviškai?

Užsiėmimas skirtas7–8 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankomos visos ekspozicijos dalys

Vis daugiau žmonių šiandien primiršta savo šnektą ir perima bendrinę kalbą. Tai daro negrįžtamą poveikį mūsų kalbos išskirtinumui, kuriuo domisi ne tik Lietuvos, tačiau ir užsienio šalių kalbų tyrinėtojai. Kaip atrodytų lietuvių autorių kūriniai, parašyti jų gimtąja šnekta? Edukacinio užsiėmimo metu mokinius kviesime geriau pažinti skirtingomis šnektomis kalbėjusias asmenybes bei siūlysime išgirsti ir išbandyti pokalbius įvairiomis šnektomis: drauge atskleisime savitą, iš skirtumų kylantį lietuvių kalbos grožį.
Raktiniai žodžiai: lietuvių kalba, šnektos, tradicijos, kultūra, literatūra, asmenybės.

Pažink, suprask, dalyvauk!

Užsiėmimas skirtas: 9–12 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: iki 2 val.
Užsiėmimo metu aplankomos visos ekspozicijos dalys

Nors į klausimą „kas yra valstybė?“ vienareikšmio atsakymo nerandama dar nuo Antikos laikų, šiandien politikos mokslininkai sutaria dėl pagrindinių požymių, reikalingų valstybės egzistavimui. Gyventojai, teritorija, tarptautinis pripažinimas, įstatymai, institucijos, biudžetas – šiuos svarbiausius valstybės elementus nagrinės edukacinio užsiėmimo dalyviai. Tyrinėdami ekspoziciją, dalyviai gilinsis į pasirinktą temą ir, susiedami įgytas žinias su šiandienos aktualijomis, pristatys ją savo draugams.
Raktiniai žodžiai: valstybingumas, pilietybė, piliečiai, įstatymai, teritorija, gyventojai, biudžetas, tarptautinis pripažinimas.

Kas kuria valstybę?

Užsiėmimas skirtas: 9–12 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankoma ekspozicijos dalis: Laisvė dalyvauti

Remdamiesi savo patirtimi ir ekspozicijoje pateikiama medžiaga, mokiniai ieškos atsakymų į aktualius klausimus: kaip skirtingose pasaulio valstybėse tampama piliečiu, ką reiškia būti pilietišku ir kaip kiekvienas mūsų gali aktyviai įsitraukti į valstybės kūrimą. Dirbdami grupėse ir bendradarbiadami, edukacinio užsiėmimo metu mokiniai kels klausimus, diskutuos bei sieks rasti sprendimus šiandien kylantiems iššūkiams.
Raktiniai žodžiai: pilietis, pilietiškumas, pilietybė, dalyvavimas.

Valstybės biudžetas: ką slepia skaičiai?

Užsiėmimas skirtas: 9–12 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankoma ekspozicijos dalis: Laisvė susitarti

Sunku įsivaizduoti aktyvų pilietį, nesuprantantį, kaip veikia šalies ekonomika, iš kur surenkamos ir kaip išleidžiamos valstybės biudžeto lėšos. Edukacinio užsiėmimo metu, dirbdami grupėmis, mokiniai ne tik tyrinės valstybės biudžeto sudarymo principus, bet ir pritaikys įgytas žinias praktikoje. Padedami edukatoriaus, mokiniai gilinsis į iliustratyvią Lietuvos viešųjų pajamų ir išlaidų analizę ir išsiaiškins, iš kur šiais metais tikimasi surinkti daugiausiai lėšų, o kuriai valdymo sričiai bus skiriamas didžiausias finansavimas.
Raktiniai žodžiai: valstybės biudžetas, pajamos, išlaidos, šešėlis.

Lietuvos politinė sistema: pažinti ir įsitraukti

Užsiėmimas skirtas: 11–12 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankoma ekspozicijos dalis: Laisvė susitarti

Užsiėmimo metu bus nagrinėjama Lietuvos politinė sistema, ypatingą dėmesį skiriant valdžios skaidrumui ir atskaitingumui. Ko siekiama šių principų įgyvendinimu? Remiantis valdžios institucijų ir vietos savivaldos veiklos pavyzdžiais apžvelgsime ir diskutuosime apie atvejus, atskleidžiančius valdžios atskaitingumo pricipo įgyvendinimą Lietuvoje. Edukacinio užsiėmimo metu bus taikomi aktyvūs mokymosi metodai, skatinantys tirti, interpretuoti, spręsti problemas.
Raktiniai žodžiai: Seimas, Prezidentas, Vyriausybė, teismai, vietos savivalda, valdžių atskyrimas, atskaitingumas.